Tausta

Tampere Filharmonian ystäväyhdistys Pro Orchestra ry:n puheenjohtaja Timo P Niemisen ja sihteeri Minna Mannisen kutsusta pidettiin Tampere-talossa 30.10.2000 kokous. Asioita oli yksi eli valtuuskunnan perustaminen tehostamaan yhdistyksen toimintaa. Tämä tarkoitti lähinnä sitä, että etsitään hyvin yritysmaailmaa tuntevia henkilöitä hakemaan sopivia sponsoreita orkesterille. Valtuuskunta toimi aktiivisesti, mutta tulosten saaminen todettiin haasteelliseksi.  Jonkin ajan kuluttua valtuuskunta muutti  nimensä neuvottelukunnaksi. Samalla se siirtyi suoraan orkesterin intendentin alaiseksi.

Neuvottelukunnan toiminnassa oli keskeistä hankkia orkesterille tukijoita liike-elämästä. Toisaalta helpottamaan orkesterin taloutta edes hieman, toisaalta antamaan yrityksille mahdollisuus profiloitua kulttuurin kautta. Uutena tekijänä nousi esiin tuki orkesterin strategiatyössä.  Neuvottelukunta käsiteli  myös viestinnän ja markkinoinnin haasteita sekä kumppanuussuhteita.

Keväällä 2003 neuvottelukunta oli mukana organisoimassa tapahtumaa Elinvoimainen kulttuuri – elinvoimainen elinkeinoelämä. Tilaisuuteen osallistui noin 80 kulttuurin ja elinkeinoelämän edustajaa. Tilaisuuden tarkoitus oli, niin kuin sen otsikkokin kertoo, havahduttaa osallistujat tuntemaan toisensa ja ymmärtämään yhteytensä.

Syksyllä 2005 neuvottelukunta oli mukana järjestämässä tilaisuutta Kulttuurista potkua elinkeinoelämälle – Tampere kohti vuotta 2011. Kahden vuoden kuluttua eli syksyllä 2007 järjestettiin tilaisuus Kulttuurista potkua bisnekseen – bisneksestä kulttuuriin. Syksyllä 2009 oli vuorostaan tapahtuma Tampere, bisnes ja kulttuuri. Sen tavoitteet asetettiin seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten liike-elämä ja kulttuuri voisivat parhaiten hyödyntää toisiaan?
  • Mitä osapuolet edellyttävät yhteistyöltä ja mitä annettavaa niillä on toisilleen?
  • Miten kumppanuudesta tehdään tuottavaa ja taloudellista?

Seminaareja on järjestetty viime vuosina vuosittain.

Edellä mainittujen seminaarien yhteydessä oli toisinaan minimessut, joilla kulttuurin tuottajat voivat esitellä toimintaansa ja tuotteitaan. Tavoitteena oli löytää itselle sopiva pitkäaikainen kumppani liike-elämän puolelta.

Kulttuurin tuottajille järjestettiin sparraustilaisuus keväällä 2008. Se toteutettiin Tampereen kaupungin tuella ja Tampere Filharmonian neuvottelukunnan jäsenten toimesta. Tilaisuudessa kulttuurin tuottajat esittelivät vuorollaan toimintaansa, ideoitaan ja haasteitaan yritysjohtajaraadille. Raati kertoi palautteenaan käsityksiään mahdollisista kehityskohteista. Ne liittyivät muun muassa johtamiseen, talouteen, tuotteistukseen ja markkinointiin. Tilaisuus sai hyvän vastaanoton ja niinpä samanlaiset toteutettiin myös keväällä 2010 ja syksyllä 2011.

Edellä mainitut seminaarit edistävät eri osapuolten ymmärrystä toisiinsa. Niille on tilausta. Sparraustilaisuudet taas ovat näyttäneet, että kulttuuritoimijoilla voisi olla paljonkin saamista henkilöiltä, joilla on laaja johtamisen kokemus. Tästä ei ollut suuri askel siihen havaintoon, että sparrauksen lisäksi tarvittaisiin pitempiaikaista tukea, kummitoimintaa.  Tästä ideasta syntyi Kulttuurikummit.