Kulttuurikummit

Kulttuurikummit ry on tamperelainen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kulttuuria tuottavien yhteisöjen liiketoiminnallista osaamista ja johtamiskäytäntöjä. Jäsenillämme on monivuotinen kokemus johtamisesta ja laaja-alainen kiinnostus kulttuuriin. 


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksemme

  • auttaa kulttuurin tuottajia johtamisen, hallinnon ja strategian alueilla
  • järjestää tai on mukana järjestämässä tapahtumia, joissa kulttuuri ja bisnes kohtaavat
  • pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että liike-elämä, korkeakoulut, kaupunki ja kulttuuri ymmärtävät yhteytensä hyvinvoinnin lisääjinä. 

Arvot

Luottamuksellisuus

  • Keskinäinen avoimuus ja lojaalisuus asiakassuhteissa

Vastikkeettomuus

  • Toiminta on asiakkaillemme maksutonta

Asiantuntemus 

  • Olemme liiketoiminnan ja johtamisen asiantuntijoita
  • Tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme yksilöllisesti
  • Emme vaikuta kohteen kulttuurisiin sisältöihin/ratkaisuihin, sisäisiin asioihin emmekä päätöksentekoon

Auttamisen ilo

  • Toimimme vapaaehtoisesti ja haluamme jakaa osaamistamme

Asiakaskokemus kummisuhteesta 

Lastenkirjainstituutin kummisuhde toi esille kehitettävää ja onnistumisia

 Olimme Lastenkirjainstituutissa kuulleet Kulttuurikummien toiminnasta Tuula Martikaiselta, joka aiemmin on toiminut instituutin hallituksen puheenjohtajana, ja on nykyään aktiivinen Kulttuurikummeissa. Syksyllä 2019 ajatus Kulttuurikummien kanssa toimimisesta tuntui ajankohtaiselta – olimme juuri laatimassa Lastenkirjainstituutin uutta strategiaa, ja erityisesti toivoimme uusia ajatuksia yhdistyksen varainhankintaan.

 Saimme Kulttuurikummeilta nopeasti ehdotuksen kummeista. Tuula Martikainen, Pertti Paltila ja Eija Vartila olivat valmiita ryhtymään Lastenkirjainstituutin kulttuurikummeiksi, ja otimme heidät ilolla vastaan. Yhteistyömme käynnistyikin Lastenkirjainstituutin strategiapäivässä, jonne olimme kutsuneet monien yhteistyökumppanien edustajia pohtimaan, mihin suuntaan instituutin toimintaa tulisi tulevina vuosina kehittää. Strategiapäivästä Kulttuurikummit pääsivät hyvin selville Lastenkirjainstituutin laajasta toimintakentästä, pääsivät tapaamaan yhteistyökumppaneita ja kuulemaan sidosryhmien ajatuksia instituutista.

 Pian strategiapäivän jälkeen Lastenkirjainstituutin vakituinen henkilökunta tapasi Kulttuurikummit ensimmäisen kerran. Ensimmäiseksi sparrausaiheeksi olimme valinneet talouden, ja siitä keskusteltiin pitkään. Saimme ideoita myös uuteen strategiaan vuosille 2021–25. Keväällä 2020 koronapandemia pisti kummityöskentelyn hetkeksi tauolle. Päädyimme yhteistuumin siihen, että kummisuhteessa käsiteltävät asiat eivät soveltuneet etäyhteyksillä keskusteltaviksi, joten tapasimme seuraavan kerran vasta kesällä 2021. Tällöin kummityöskentelyyn lähtivät toiminnanjohtajan lisäksi uusina mukaan hallituksen uusi puheenjohtaja Jani Ikonen ja varapuheenjohtaja Hanna Järvenpää. Seuraavaksi aiheeksi valittiin hallinto.

 Lopulta työskentelymme Kulttuurikummien kanssa kesti reilut kolme vuotta. Tapaamisia oli koronarajoitusten vuoksi harvakseltaan. Tämä toimi hyvin, koska tapaamisten välillä ehdittiin myös tehdä uudistuksia ja keskustella sitten kummien kanssa niiden toimivuudesta. Tärkein kummisuhteen anti ei ollut lista mahdollisista sponsoreista tai päätös laittaa hallinto kokonaan uusiksi, kuten ennakkoajatuksena ehkä oli. Sen sijaan olennaista oli mahdollisuus pysähtyä pohtimaan oman yhdistyksen toimintatapoja ja tehdä havaintoja ja kehittämisehdotuksia. Kummien vinkkien myötä päädyimme mm. tiivistämään hallitukselle asioita valmistelevan työvaliokunnan toimintaa ja perustamaan uuden, asiantuntijatyöhön ja yliopistoyhteistyöhön keskittyvän työryhmän. Pohdimme paljon jäsenyyden merkitystä ja vuoden 2023 alussa on tarkoitus toteuttaa jäsenhankintakampanja.

Lastenkirjainstituutti on lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntijalaitos, joka on toiminut Tampereella jo yli 40 vuotta. Toimintamme sydän on Lastenkirjainstituutin kirjasto, joka on Suomen ainoa lasten- ja nuortenkirjallisuuden erikoiskirjasto. Kummisuhteen aikana kävi selkeästi ilmi, kuinka laajalle verkostoitunut toimija Lastenkirjainstituutti on, ja miten pieni henkilökuntamme pystyy kuitenkin toteuttamaan monenlaista lasten- ja nuortenkirjallisuuteen liittyvää toimintaa ja tuomaan asiantuntemusta esille.

 Kummisuhteemme päättyi juhlallisesti marraskuussa 2022, kun saimme Bisnes ja kulttuuri -seminaarissa Vuoden kummisuhde -kunniamaininnan. Keskustelut kummien kanssa avasivat silmät näkemään myös omat vahvuutemme ja toimintamme erityislaadun. Saimme monia pieniä ja suurempiakin vinkkejä siitä, kuinka kehittää toimintaa ja toisaalta keskittyä olennaiseen. Tulevaisuus näyttää, mihin kaikkeen kummisuhteen aikana saadut ajatukset Lastenkirjainstituuttia vielä kuljettavat.

Tampereella 2.12.2022

Kaisa Laaksonen
toiminnanjohtaja
Lastenkirjainstituutti

https://lastenkirjainstituutti.fi/