Periaatteet

Yhteisömme jäsenten tulee tehtävässään

  • toimia puolueettomasti ja riippumattomasti
  • olla tavoittelematta itselleen tai Kulttuurikummeille taloudellisia tai muita etuja
  • olla puuttumatta kulttuurin tuottajan toiminnan taiteelliseen sisältöön
  • pyrkiä kaikin tavoin tukemaan kulttuurin tuottajan menestymistä
  • pyrkiä siihen, että hänellä on riittävästi tietoa tehtävänsä hoitamiseen
  • pitää suhteen aikana saadut tiedot luottamuksellisina myös tehtävän päätyttyä, ellei kulttuurin tuottajan kanssa ole nimenomaan muuta sovittu tai tieto ole muutoinkin muiden saatavissa
  • pyrkiä kaikin tavoin ylläpitämään Kulttuurikummien myönteistä julkikuvaa

 

Visio 

Liiketoimintaosaamisen merkitys on tunnustettu kulttuurialalla ja Kulttuurikummit on alan tunnustettu sekä haluttu kumppani Suomessa.